impressie sportzaal

De nieuwbouw is al een paar weken bezig. De afgelopen twee weken zijn de vrijwilligers bezig geweest met het graven van de gaten voor de vloerpotten voor de volleybalpalen en het rek. De eerste week was het warm en zonnig, de tweede week nat en koud. Het verschil kon nauwelijks groter zijn. Maar het is gelukt de gaten zijn klaar en de aannemer gaat binnenkort het beton storten.

In Tintestein wordt volop gewerkt aan de verwarming en de buitenkant van Tintestein is ook geschilderd. De lokalen zijn bijna klaar en in de gang wordt ook geschilderd. Het Miva-toilet is nu helemaal gesloopt. Aanstaande zaterdag zal een start gemaakt worden met het isoleren van de zolder.

In de Odiaan ligt een serie tekeningen en voorbeelden van de nieuwe zaal. Mocht u deze nog niet gezien hebben dan kan er tijdens de lesuren naar binnen worden gelopen om deze te bekijken.

Inmiddels is er een start gemaakt met de verbouwing van de kleedkamers. Het plafond is eruit gehaald en een deel van het Miva-toilet is gesloopt. Aanstaande zaterdag zal de rest van het toilet gesloopt gaan worden.

In de rest van Tintestein is de verbouwing ook nog bezig. De kozijnen in het verenigingsgebouw moeten nog geschilderd, de bar moet nog iets aangepast en de muziekinstallatie en beamer moeten nog ge├»nstalleerd worden. In de andere twee lokalen wordt momenteel volop geschilderd. In het lokaal waar de winkelpui is geplaatst is een grote kast langs de wand gezet. Er is een beginnetje gemaakt met het schilderen van de muur in de gang en nagenoeg alle deuren zijn nu geschilderd. Een andere grote klus die nog moet gebeuren is het isoleren van de zoldervloer.  Foto's van de verbouwing en nieuwbouw staan hieronder.