impressie sportzaal

Beste mensen,

Eindelijk lijkt het dan zover, volgende week woensdag 7 okt. zal het plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein
behandeld worden in de commissie grondgebied.

Aan alle verenigingen in Tinte en belangstellenden,

Het plan voor een gezamenlijk verenigingsgebouw in Tinte staat binnenkort op de agenda bij de Gemeente.

Banner