impressie sportzaal

Tintestein januari 2016; de stand van zaken

Dinsdag 10 november neemt de Gemeenteraad in een extra raadsvergadering de definitieve beslissing over het Plan van aanpak verenigingsgebouw Tinte met daarin de bouw van een nieuwe gymnastiekzaal. Het lijkt een gelopen race uitgaande van de geluiden in de commissie, maar het blijft politiek dus je weet het pas zeker als de beslissing definitief genomen is.

Het zou leuk zijn als er een aantal mensen uit Tinte hierbij aanwezig zouden kunnen zijn.

We staan klaar in de startblokken om te beginnen en zijn benieuwd naar het definitieve plan en de uitvoering hiervan.

U hoort binnenkort meer van ons.

Groeten

Jaap Roskam, Huib Koppenol, Marco Rehorst, Piet Beukelman