"Samenleving, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt."

Het jaar 2016 was nog maar net begonnen toen ik deze spreuk van de dag van de Loesje kalender afscheurde.
De tekst bleef in mijn hoofd hangen, en dacht aan ons gezamelijke project.
Voorzichting gestart, goed luisteren, de verschillende reacties meenemen in de plannen;een mooie uitdaging voor een ieder!

Het dagelijks bestuur van Stichting Ons Tintestein wordt gevormd door Jan Hordijk, Sonja Timmermans en Piet Beukelman. Namens de gebruikers is er een afvaardiging van St. Tinte 400, O.D.I., Protestantse Gemeente Tinte, tintunes en dagorkest.

Commissies voor de gymzaal, verbouwing, bezetting, opening, subsidies en buurtwinkel zullen elk op hun vakgebied zaken oppakken.

De bouw zal door Geeske Steenwijk nauwkeurig gevolgd worden namens Tinte, bijgestaan door Taco Blok.

Met de gemeente Westvoorne wordt overlegd in een Projectgroep (met de verantwoordelijke ambtenaren) over de uitvoering. In de Stuurgroep (met wethouders Pamela Blok en Bert van der Meij en financien) of het past binnen het plan en budget. Saskia van der Vlist is als projectleider ons aanspreekpunt voor Tinte. 

Om de plannen goed af te stemmen met u als inwoner of lid van de vereniging, hebben wij een inloopavond voor de direct omwonenden, en een inwoners avond voor alle Tintenaren en belangstellenden georganiseerd. We proberen de geluiden zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen. Naar aanleiding van vragen van omwonenden heeft een architect van de gemeente bijvoorbeeld al nagedacht over de uitstraling van de nieuwbouw voor de omgeving. Dit koppelen we dan weer terug met de commissie gymzaal/bouw. En proberen een antwoord te vinden op de vraag.

Met de plannen proberen we een gezonde mix te bereiken van maatschappelijke meerwaarde voor Tintestein en het dorp, en het sluitend houden van de exploitatie. Ons tintestein moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van Tinte, en passen binnen de mogelijkheden bij de gemeente. Een buurtwinkel in samenwerking met VSO Maarland, wordt in dit kader onderzocht. We willen als dorp over 25 jaar nog aantrekkelijk zijn voor jong en oud.

Om elkaar nog steeds te kunnen ontmoeten voor de gymnastiek, muziek, kerk, feest, voor de muziek, of,.... gewoon voor een praatje.

Maar nu eerst aan de slag!
En dat doen we op zaterdag 12 maart met de deelname aan NL Doet. U kunt zich opgeven op de website van NL Doet, zoeken onder Tinte. 

U hoort van ons!

Namens Stichting Ons Tintestein