De plannen rond het geschikt maken van basisschool Tintestein als uitvalsbasis voor de diverse verenigingen uit Tinte vormden een mooie aanleiding om in 2016 mee te gaan dingen naar het predikaat Kern met Pit.

In 1993 heeft Stichting Tinte 400 al eerder meegedaan met een editie van Kern met Pit.

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via deze wedstrijd worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint in elke provincie het beste project de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Daarbovenop kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland!’ en extra prijzen winnen.

Het project dat is aangemeld is de realisatie van een buurtwinkel in Tintestein, als onderdeel van de plannen voor een gezamenlijk verenigingsgebouw in Tintestein. De buurtwinkel zal in samenwerking met VSO Maarland worden opgezet. Leerlingen van VSO Maarland zullen onder begeleiding de buurtwinkel gaan runnen. In deze buurtwinkel kunnen de bewoners o.a. terecht voor een beperkt assortiment aan boodschappen. De buurtwinkel zal ook een ontmoetingsplaats worden en daarmee de ingang voor huidige en toekomstige activiteiten in en rond het nieuwe Tintestein.

Op 23 januari 2016 hebben Piet Beukelman, Kees Rehorst en Christine Hofmans deelgenomen aan de startbijeenkomst van Kern met Pit, gehouden in Berkel en Rodenrijs. Op een informatiemarkt konden de deelnemers hun project presenteren. Er is  een stand ingericht met o.a. een mooie banner en tekeningen van de verbouwing van Tintestein. Ook mochten we een korte presentatie geven van 2 minuten, een zogenaamde pitch. In deze pitch heeft Christine Hofmans het project toegelicht aan de jury en de andere deelnemers.

De startbijeenkomst werd gecombineerd met de provinciale prijsuitreiking van de lopende editie. Hierdoor konden we deelnemersgroepen die hun project afgerond hebben ontmoeten en met elkaar ideeën uitwisselen. Op basis van de presentatie heeft een jury gekozen welke projecten meedoen aan de wedstrijd.

Trots kunnen we vermelden dat de jury het project heeft toegelaten tot de editie.Kern met Pit 2016.  Dat is natuurlijk geweldig! Het was een leerzame en informatieve bijeenkomst en er zijn diverse contacten gelegd. Nu is het de uitdaging om de buurtwinkel te gaan realiseren voor het eind van dit jaar. Vanuit de jury zijn twee contactpersonen toegewezen die het project gaan begeleiden. Binnenkort komen beiden naar Tintestein voor het eerste bezoek.

Op www.kernmetpit.nl is meer informatie opgenomen over het project en de andere deelnemende projecten. Via http://www.tinte.nl/tintestein/ontwikkelingen.html en de website van O.D.I.kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Tintestein.

Piet Beukelman, Kees Rehorst en Christine Hofmans

Startbijeenkomst foto stand