De afgelopen maanden was het erg rustig rond Tintestein. Na een goede start van de nieuwbouw is er na het storten en het afvlinderen van de vloer niets meer gebeurd.
Zoals jullie de afgelopen weken hebben kunnen lezen lag het werk al stil door de onderhandelingen over het ingediende meerwerk door de aannemers. Daar kwam nog bovenop dat de omgevingsvergunning in de tweede week van februari herroepen is.


De omgevingsvergunning was in december 2017 verleend via de planologische kruimelregeling. Daar is bezwaar tegen gemaakt. De voorzieningenrechter had in maart 2018 aangegeven dat de regeling toegepast mocht worden. Begin februari 2019 concludeerde de rechtbank dat Tintestein niet binnen de bebouwde kom ligt en er toch een uitgebreide procedure moet worden gevolgd. Wanneer er weer verder gebouwd kan worden is niet bekend.
In Tintestein gaan de werkzaamheden wel verder. De zolder is inmiddels geïsoleerd en de keuken wordt momenteel geplaatst. Ook wordt er al aan de kleedkamers gewerkt. Je krijgt nu een goed idee hoe het moet gaan worden.
Op 16 maart wordt er weer een klusdag in en om Tintestein gepland in het kader van NLdoet. Aanmelden kan via www.nldoet. Bij klus zoeken, Tinte invullen en dan kom je op de juiste pagina. De dag start om 9 uur en eindigt om 13:00.