De kleutergroep is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Deze lessen staan in het teken van nieuwe ervaringen opdoen, zelfvertrouwen opbouwen en samenwerken.

Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel klein materiaal als turntoestellen leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen. Jaarlijks worden de Kleuterproeven georganiseerd.
Tevens leren de kinderen in deze les de verschillende vaardigheden die vereist zijn voor het Nijntje Beweegdiploma.