De groep Senioren turnen is voor alle leeftijden vanaf 16/18 jaar.

Dit is een gevarieerde groep meisjes/dames, jongens/heren die elke week turnen. De deelnemers kunnen op hun eigen niveau turnen en doordat er veel ervaring in deze groep aanwezig is, is begeleiding bij onderdelen die minder goed beheerst worden geen probleem.

Vindt jouw kind het ook leuk om te klimmen, klauteren, springen en rollen. Kom dan eens kijken bij ouder en kindgym.

Turnen kun je bij O.D.I. vanaf 6 jaar doen. Deze lessen sluiten prima aan op de kleutergroep, maar ook kinderen die niet eerder gegymd hebben kunnen hier terecht.

De kleutergroep is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Deze lessen staan in het teken van nieuwe ervaringen opdoen, zelfvertrouwen opbouwen en samenwerken.

Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel klein materiaal als turntoestellen leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen. Jaarlijks worden de Kleuterproeven georganiseerd.
Tevens leren de kinderen in deze les de verschillende vaardigheden die vereist zijn voor het Nijntje Beweegdiploma.

Turnen kun je bij O.D.I. vanaf 6 jaar doen. Deze lessen sluiten prima aan op de kleutergroep, maar ook kinderen die niet eerder gegymd hebben kunnen hier terecht.