Gymnastiekvereniging O.D.I. bestaat alweer meer dan 95 jaar!
Vindt u het belangrijk wat O.D.I. voor Tinte betekent?
Wordt dan donateur.

 

Stort minimaal een bedrag van  € 15,00 op bankrekeningnummer NL19 RABO 0350 2660 34
t.n.v. Gymnastiekvereniging O.D.I. Tinte
o.v.v. Donatie + uw naam, adres en e-mailadres

 

Dan bent u tot wederopzegging donateur van O.D.I. en krijgt u:

- 2 gratis kaarten voor onze jaarlijkse gymuitvoering (te bestellen)
- 1x per jaar ons clubblad ''Odiaantje''
- onze hartelijke dank namens de gehele vereniging